Çakmakë Zenga | ndezësit e avionëve | çakmakë kundër erës

Çakmakë Zenga

Një vlerë e madhe për paratë e ndezësit të flakës / ndezëses së erës që nuk e prishin bankën, por janë shumë të besueshme

Çakmakë Zenga | ndezësit e avionëve | çakmakë kundër erës