Tuba shumëngjyrësh

Të gjitha këto tuba; e keni menduar se ato janë me ngjyra. 

Nëse një spërkatje ngjyrash ose një trazirë ngjyrash; një gjë është e sigurt se nuk janë të qarta.

Tuba shumëngjyrësh