take

Përdorimi i një tavëll është thjesht më i rafinuar sesa të hidhni hirin tuaj në dysheme, kështu që vazhdoni; merrni veten një klasik apo risi, ato të tavëllit janë prej metali ose qelqi.

Siç thuhet në njërën prej tavëllit "Le të prehet vetëm hiri më i mirë në këtë tavëll të papërpunuar - JO SHWAGS JU LUTEM"

Gjithmonë synoni hirin më të mirë në çdo tavëll ku po futeni.

take