Shitje me ulje çmimi

Ne duhet të bëjmë vend për disa aksione të reja që do të vijnë së shpejti; për ta bërë këtë ne duhet të zhvendosim disa aksione të vjetra, kështu që kapni një marrëveshje të volitshëm; dhe një daber zbritje