Shirita të vegjël qelqi

Për ata prej jush që vlerësojnë shembuj të vegjël dhe të formuar në mënyrë perfekte të një bong, ky koleksion është për ju, zakonisht ato janë jo më shumë se 10 cm në lartësi; atje disa i klasifikojmë si të vegjël që janë pak më të gjatë, por jo shumë.
Shirita të vegjël qelqi